Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“  za pedagošku godinu 2017./2018., Dječji vrtić „Metković“ Metković objavljuje

O    G    L    A    S 

od 24. travnja do 8. svibnja 2017. godine.

vrši se upis djece u Dječji vrtić „Metković“ Metković za

pedagošku 2017./2018. godinu

 

Zahtjev za upis 2017

 

Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

 

Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilaže se:

 • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja).
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 • Potvrda o sistematskom pregledu djeteta.
 • Potvrde o radnom statusu roditelja.
 • Potvrda o samohranosti roditelja (preslika pravomoćne presude o razvodu braka i drugo).
 • Preslike rodnih listova za ostalu djecu u obitelji.
 • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta.
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu obitelji.
 • Preslika rješenja o dječjem doplatku.
 • Potvrda o sufinanciranju izdanu od nadležne jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelj/skrbnik ima prebivalište/boravište.

 

Popunjene zahtjeve s traženom dokumentacijom dostaviti u ured Središnjeg dječjeg vrtića, Ulica kralja Zvonimira 22 Metković,do 8. svibnja 2016. godine,  kada se roditelje/skrbnike obavještava o vremenu inicijalnog razgovora.  Na inicijalni razgovor roditelji dolaze s djetetom i ispunjenim obrascom za prijemni razgovor kojeg preuzimaju u uredu Središnjeg dječjeg vrtića prilikom vraćanja popunjenog zahtjeva ili ga mogu preuzeti na linku:

OBRAZAC ZA PRIJEMNI RAZGOVOR

Rezultati upisa će biti objavljeni do 22. svibnja 2017. godine na oglasnicima Središnjeg dječjeg vrtića i Područnih odjela, kao i službenim web stranicama Dječjeg vrtića; rok za žalbe od 23. do 30. svibnja te potpisivanje ugovora s roditeljima od 1. do 15. lipnja 2017.godine.