Dokumenti

Plan nabave DV Metković 2018- izmjene

Odluka o upisu djece u redovite programe i program Predškole 2018.g.

PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DV METKOVIĆ

PLAN NABAVE DV METKOVIĆ

Financijski izvještaj 2017-DVM  Bilješke uz financijsko izvješće 2017

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa vrtića

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DV METKOVIĆ

2017-2018 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

PRAVILNIK O RADU DV METKOVIĆ

STATUT

Pravilnik o zaštiti od požara

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Financijsko izvješće 2016.        DVM – Bilješke uz financijsko izvješće 2016

Interna odluka o bagaletnoj nabavi