Dokumenti

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DV METKOVIĆ

2017-2018 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

Izjava o ne postojanju sukoba interesa

Financijsko izvješće 2016.        DVM – Bilješke uz financijsko izvješće 2016

Financijski izvještaj za 2015

interna odluka o bagaletnoj nabavi

STATUT

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o zaštiti od požara

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija