Dokumenti

Izjava o ne postojanju sukoba interesa

Financijsko izvješće 2016.        DVM – Bilješke uz financijsko izvješće 2016

Financijski izvještaj za 2015.

20152016 – GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

interna odluka o bagaletnoj nabavi

plan nabave 2014

STATUT

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o zaštiti od požara

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

Obrazac Zahtjev za pristup informacijama

Katalog informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Plan nabave 2013

BAGATELNA NABAVA – mlijeko

BAGATELNA NABAVA – meso

BAGATELNA NABAVA – kruh

BAGATELNA NABAVA – voće i povrće