Obavijesti

Ruksak pun kulture

Na sveopće veselje u našem vrtiću održan je program pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Ruksak pun kulture. Program se sastoji od lutkarske predstave ˝Iš’o Viljo u dućan˝  i radionice pod nazivom “Pusti me, mogu ja to sam/sama!˝.

 

Više

Županijski stručni skup za odgojitelje predškolske djece

U Dječjem vrtiću Metković 19. listopada 2017. godine održat će se seminar na temu Djeca s teškoćama u razvoju iz jezično-komunikacijskog i socijalizacijskog područja – rano prepoznavanje i djelovanje. Predavači su Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Tamara Slavinjak, prof. i Vedrana Vučković, prof. rehabilitator.

Program stručnog skupa:

10.00 – 11.00  Integracija/inkluzija djece s teškoćama u redovite programe sustava ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (uvod u seminar), Tončica Kalilić, dipl.  defektolog

11.00 – 12.00   Kako djeca s poremećajima iz autističnog spektra doživljavaju svijet oko sebe, Vedrana Vučković, prof. rehabilitator

12.00 – 12.30  Stanka

12.30 – 14.30  Radionica (voditeljice: Tamara Slavinjak, prof., Vedrana Vučković, prof. rehabilitator): Prilagodba okruženja u radu s djecom s poremećajima iz autističnog spektra –važnost rutina u ranom učenju

14.30 – 14.45  Stanka

14.45 – 15.15   Prezentacije iskustava iz prakse, Gorana Delić, odgojiteljica DV Čarobni pianino, Split (iskustva će prezentirati Tamara Slavinjak, prof.)

15.15 – 15.45   Diskusija

15.45 – 16.00   Zaključci stručnoga skupa, evaluacije

 

 

Više

RASTIMO ZAJEDNO – UNICEF-ove radionice za roditelje

U Dječjem vrtiću Metković, uskoro započinje novi, drugi ciklus radionica za roditelje ˝Rastimo zajedno˝ koji je nastao kao dio šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu: Prve tri su najvažnije!

Na radionicama će roditelji s voditeljicama i drugim roditeljima upoznati bolje sebe kao roditelja, uvidjeti načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznati i za druge moguće načine.

Također će se upoznati sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).

U današnje vrijeme kada se susreću s mnoštvom poruka o poželjnom načinu podizanja djece, roditelji često imaju nedoumica, npr:

 • Postupam li dobro, jesam li prestrog ili preblag?
 • Što mojem djetetu zaista treba? Činim li dovoljno?
 • Kako raditi što je najbolje za dijete, a pri tome ne zanemariti sebe?

Program radionica za roditelje ˝Rastimo zajedno˝ podijeljen je u jedanaest širih tema, jedanaest radionica koje će se održavati jednom tjedno u trajanju od dva sata.

Radionice su besplatne!

Broj polaznika je ograničen, stoga Vas molimo da se odazovu oni roditelji koji će moći sudjelovati u cijelo ciklusu od 11 radionica. Radionice su namijenjene roditeljima djece do četiri godine.

S radošću Vas očekujemo na prvom susretu koji ćemo upriličiti u utorak, 3. listopada 2017. godine od 17 do 19 sati.

Radionice provode odgojiteljice educirane za vođenje programa radionica ˝Rastimo zajedno˝: Davorka Šutalo, Marina Barjaktarević i Karmen Laskač.

Prijave i dodatne informacije na tel. 097/ 698 55 14

Više

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJICU ZA PROGRAM PREDŠKOLE

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/17-05/04

Ur.broj: 2117-107-04-01-17-6

Metković, 8. rujna 2017.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

 

J A V N I   N  A  T  J  E  Č A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi izvršenja

Programa predškole za radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 2. listopada 2017. do 31. svibnnja 2018. godine

 

Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 • Životopis
 • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

 

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Julijana Bebić

Više

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJICU

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 601-02/17-05/03

Ur.broj: 2117-107-04-01-17-5

Metković, 8. rujna 2017.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ objavljuje

 

J A V N I   N  A  T  J  E  Č A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi zamjene postojećih zaposlenika za radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA – 1  (jedan/na) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine

 

Uvjeti:  za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/97, 94/13 ), te članka 2. Pravilnika o vrsti strtučne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

 • Životopis
 • Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13.)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:  Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22 20350 Metković s naznakom „Za natječaj za odgojitelje“

                                                                                                   R a v n a t e l j i ca:

                                                                                                   Julijana Bebić

Više